Tanulók kötelességei

  • a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja,
  • a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
  • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
  • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné

KÁRTÉRÍTÉS
A tanuló által okozott kár megtérítésének, vétkesség, azaz szándékosság esetén nincs korlátja, a teljes kárt köteles megtéríteni a gyakorlati képzést szervezőnek.

A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének 50%-át köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.